شرکت ستاره قهوه ایران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 18 الی 21 بهمن ماه سال 1395 از ساعت 8:30 الی 16:00 واقع در نمایشگاه بین المللی تهران . منتظر حضور گرم شما دوستان عزیز از غرفه شرکت ستاره قهوه باریستا در سالن 31A غرفه 16 هستیم .